‘Ons eten moet duurder’

Het is héérlijk boodschappen doen in Nederland; er is veel keuze, vers is er echt vers en het is nog uitermate betaalbaar ook. Toch zou dat laatste anders moeten. Het is namelijk een belangrijke reden voor voedselverspilling, zo blijkt uit een rondvraag van Natuur & Milieu en de Rabobank.

Was ons eten duurder, dan zouden prullenbakken leger blijven. Een kwart van de mensen (24 procent) denkt zelfs helemaal niets meer weg te gooien wanneer voor boodschappen het dubbele betaald moet worden.

Dat is gebleken uit de steekproef, uitgevoerd door Motivaction, waaraan 801 Nederlanders tussen 16 en 75 jaar deelnamen. Het onderzoek is representatief wat betreft opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardeoriëntatie.

Prikkel

“Op basis van de cijfers kunnen we concluderen dat duurder voedsel een goede prikkel is om veel minder te verspillen,” verduidelijkt Talitha Koek, woordvoerder bij Natuur & Milieu, tegenover Duurzaam Nieuws. “Het eten in Nederland is relatief goedkoop in vergelijking met omringende landen. Daarom pleiten we voor een ‘echte prijs’ voor voedsel waarin de milieukosten ook worden meegerekend en de boer een goede prijs krijgt. Met als voordeel dat er ook nog minder wordt weggegooid.”

Op dit moment geven Nederlanders ongeveer 11 procent van hun netto inkomen uit aan eten. Ruim de helft denkt echter dat dit percentage veel hoger ligt; namelijk zo’n 20 tot 30 procent. “Ook op basis hiervan is er ruimte om de prijs van voedsel te verhogen. We bungelen wereldwijd onderaan wat betreft het percentage van ons inkomen dat naar voedsel gaat,” aldus Koek.

Dikke kliko

Er is een aantal redenen aan te voeren waarom onze kliko’s zo weldoorvoed zijn. Men gooit bijvoorbeeld eten weg omdat het niet meer goed ruikt of smaakt (54 procent), de houdbaarheidsdatum is verlopen (34 procent) of we te veel klaargemaakt hebben (26 procent).

Naast het eten duurder maken zijn er ook andere oplossingen te bedenken. Zo denkt 43 procent dat kleinere verpakkingen kunnen helpen, wil 33 procent vaker boodschappenlijstjes gebruiken en ziet 24 procent heil in betere informatievoorziening over de houdbaarheid van producten.

150 euro

Ieder jaar weer gooien Nederlanders voor 2,5 miljard euro aan eetbaar voedsel weg. Dit komt neer op 150 euro per persoon.

Omgezet in gewicht gaat het om 800 miljoen kilo voedsel en we verspillen we daarmee eveneens drie megaton CO2. Zonder deze verspilling zou de uitstoot CO2 per Nederlandse consument met 1,5 procent afnemen. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ruim een miljoen auto’s.

Meer informatie over het onderzoek vind je hier.

Meer over verspilling: